Replik till de 38 åklagarna: Advokatsamfundet tar frågorna på största allvar

Om de 38 åklagare som skrev en debattartikel 5/11 om brottmålsadvokaters oetiska uppträdande hade läst mitt inlägg i debatten den 30 oktober (publicerat på Advokatsamfundets hemsida) hade de vetat att ”Advokatsamfundet tar dessa frågor på största allvar”. De hade också fått kännedom om att Advokatsamfundet inte bara angripit Lisa dos Santos debattartikel utifrån vissa felaktiga generaliseringar utan att vi också framhållit att frågorna om hur advokater ska marknadsföra sig och uppträda i rättssalen ska tas på allvar och att det finns advokater som gör etiska övertramp.

Read More

Etiken och brottmålsadvokater

Efter åklagaren Lisa dos Santos debattinlägg på Aftonbladet om att Gangsterromantik styr de gängkriminellas advokater har debatten gått het. Uppenbarligen är det ett ämne som engagerar. En del har upprörts över hur vissa advokater marknadsför sig på sociala medier. Andra har påpekat att hela försvararkollektivet inte förtjänar rallarsvingar från åklagarväsendet.

Read More

Ett momentum

Ett momentum har vi också nu, inom advokatkåren, när det gäller sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Att behålla det momentum vi har kräver aktivt arbete, dialog, transparens och medvetenhet om att det här är allas problem. Det är delägarnas, byråledarnas, advokaternas, biträdande juristernas, juriststudenternas och Advokatsamfundets problem.

Låt oss gemensamt förvalta det momentum som uppstått genom bl.a. #medvilkenrätt och vara så handlingskraftiga som kan förväntas av oss.

Read More

Ytterligare ett steg i fel riktning

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur Ekobrottsmyndigheten (EBM) fortsätter sin attack mot advokater och påstår att Swedbank måste medverka till att avstå sin rätt till advokatsekretessen.

Styrelsen i Swedbank har nu i dagarna beslutat att släppa på advokatens sekretess. Advokaten har skrivit rapporter om hur banken hanterar misstänkt penningtvätt och ska nu höras av åklagaren inom ramen för EBM:s brottsutredning.

Read More