Min första vecka som generalsekreterare

Min första vecka som generalsekreterare började med att glaskonstverket ”You, Me and the Rest of Us” av Monica Guggisberg och Philip Baldwin hängdes upp på väggen i trappan på Advokatsamfundet. Konstverket som tidigare hängt i katedralen i Canterbury vill påminna om allas jämlikhet, men att vi har olika förutsättningar i livet. Under en så kallad jämlik himmel är vi ojämlika. Hur skapar vi en värld där det finns en balans mellan individuella behov och samhällets? En retorisk fråga som verket vill ställa.

Veckan avslutades med den förfärliga händelsen där en av våra ledamöter, en erfaren brottmålsadvokat, blev skjuten i Stockholm. Advokaten blev allvarligt skadad men mår, som tur är, efter omständigheterna väl. I skrivande stund är det ännu ej utrett vad som föranlett denna handling, men att en av våra ledamöter utsätts för ett brott av denna karaktär är allvarligt oavsett motiv till dådet. Jag vet att händelsen initialt skapade viss oro i kåren, vilket inte är konstigt. Jag vet också, med egen erfarenhet av att arbeta som humanjurist, att hot och trakasserier tyvärr är en del av många advokaters arbetsvardag. Fredagens skjutning blev en påminnelse om det.

I en undersökning som Advokatsamfundet gjorde i början av 2018 om tillståndet i advokatkåren framkom att 42 % av advokater och jurister som arbetar med humanjuridik har utsatts för hot, en eller fler gånger, med anledning av sitt arbete (läs mer i Advokaten nr 1 2018). Inom affärsjuridiken har 16 % blivit hotade med anledning av sitt arbete.

Hot mot advokater med anledning av vår yrkesutövning är ytterst ett hot mot rättssamhället. Det är viktigt att det polisanmäls. Ändå visar undersökningen från 2018 att bara var fjärde advokat som utsätts för hot gör en polisanmälan. Advokatsamfundets rekommendation är att polisanmäla alla händelser som inbegriper hot och/eller våld mot en advokat i dennes yrkesutövning. Genom en anmälan markeras att vi inte accepterar hot eller våld mot advokater som oberoende försvarare av den demokratiska rättsstaten. Ledamöter och biträdande jurister får gärna kontakta Advokatsamfundets kansli om de utsätts för hot, för närmare råd och rekommendationer i enskilda fall.

Att risken för hot är större om man arbetar med humanjuridik istället för affärsjuridik är inte så konstigt med tanke på ärendenas karaktär. Olikheterna mellan oss advokater är stora. Ändå har vi mycket gemensamt vilket glaskonstverket i Advokatsamfundets trappa vill påminna om. Vi verkar alla under samma etiska regelverk oavsett vad vi arbetar med.

Hur skapar vi då en balans mellan advokaters individuella behov och kollektivets? Vi är ett samfund med gemensamma strävanden men med ledamöter som har olika förutsättningar för sitt arbete. Händelserna under min första vecka som generalsekreterare har konkret påmint om att en av Advokatsamfundets huvudsakliga uppgifter är att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Det blir en av mina huvuduppgifter och är något som ”You me and the rest of us” påminner om.
Vill du följa vad som händer på Advokatsamfundet är du mer än välkommen att följa mig på Instagram där jag nu har startat ett konto ”miaedwallinsulander”.